Mùa dịch này, không như nhiều bạn bè đồi tác phải giảm kinh doanh sản xuất. Công ty mình tăng trưởng doanh thu vượt bậc tới 3000% so với cùng kỳ do kinh doanh sản phẩm phù hợp với mùa dịch.

Tuy đang thuận lợi và vô cùng bận rộn đến mức ăn ngủ tại công ty. Nhưng khi biết khoá GSR, mình lập tức đăng ký.
Vẫn như truyền thống, TGM – EVOL không làm mình thất vọng. Về công ty, mình vẫn ám ảnh với một số điểm tâm đắc trong chương trình. Đây là khoản đầu tư cả tiền bạc và thời gian siêu lợi nhuận, giúp mình thiết kế cuộc đời sáng trang mới.

May mà mình đã quyết định đi học rất nhanh nếu không cơ hội này có lẽ ngàn năm nữa mới có thể lặp lại. Cảm ơn Anh Khoa và Covid sáng tạo ra chương trình đặc biệt này.

Chia sẻ từ True Swanner Phạm Quang Anh