Khi nghe anh Khoa nói đây là một khóa học vô tiền khoán hậu đã đủ hấp dẫn rồi nhưng khi mình được tham gia thì như là mình được sinh ra lần nữa. Bạn sẽ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, từ hoang mang sợ hãi tới giải pháp. Cảm ơn anh Khoa và gia đình EVOl đã cho mình có cơ hội.

Và đặc biệt cảm nhận được tình cảm của Anh một người Thầy. Như kiểu Anh xây nhà các em ơi về nhà thôi. Tất cả mọi thứ Anh nói Anh làm đều tuyệt vời nhưng với em, Em cảm nhận được tình cảm chân thành của Anh. Cảm ơn Anh Khoa ạ.

Thật tiếc cho ai đã biết tới Duyên Lành nay mà chưa tham gia. Câu nói “Bạn Không Biết Những Gì Bạn Không Biết” sẽ là Slogan Hot của năm!

Chia sẻ từ True Swanner Lê Hương Định