Bùi Đức Tùng: Phải Nỗ lực Phi thường từ bây giờ!

Mình biết đến TGM từ khá sớm từ năm 2010 [...]